دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


 


 
img_yw_news
سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰

اولین نشست سلامت معنوی

..
 

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

نشست ملی هم اندیشی تدوین برنامه جامع آموزش سلامت معنوی

..
 

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰

جذب هیئت علمی طرحی

..
 

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰

جذب پایان نامه های دانشجویی

..
 

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰

انتصاب دکتر نادره معماریان به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات سلامت معنوی

..
 

ادامه...

فرم ثبت نام در وبینار معنویت وسلامت (دستاوردها و نگاه به آینده)